Fakta & tidplan

Fakta

  • Antal vindkraftverk: cirka 40 st
  • Totalhöjd max 220 meter (verkets tornhöjd 164 meter, rotordiameter 112 meter)
  • Installerad effekt: 2-5 MW per vindkraftverk
  • Parkens yta: cirka 16 km2
  • Produktion: 240 GWh/år, motsvarar el till 9 300 eluppvärmda villor
  • Miljövinst: (vid ersättning av fosila bränslen) Koldioxid - 180 000 ton/år, Svaveldioxid - 80 ton/år, Kvävedioxid - 530 ton/år

Preliminär tidplan*

2012 - Vindmätningar, inventeringar och utredningar
2013 / 2014 Tillståndsansökan, detaljplanering
2015 Byggstart
2015 / 2016 Driftstart

(* förutsatt att tillstånd erhålls)