Bilaga 1aBilaga 1b

Bilaga 2a, Bilaga 2b

Bilaga 3 Analys av landskapsbilden, Siktanalys

Bilaga 4a, Bilaga 4b

Bilaga 5: Denna bilaga innehåller Kungsörnsinventeringar som genomfördes under 2010 och 2011. Då det gäller inventeringar och upptäckter av örn så är den informationen skyddad enligt svensk lag, bland annat för att skydda bon från plundring vilket idag är ett problem. Länsstyrelsen har mottagit denna information och beslutar vilka delar som blir offentliga.

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9 Samrådsredogörelse: Del 1 av 5, del 2 av 5, del 3 av 5, del 4 av 5, del 5 av 5.

MKB Vindkraft