Protokoll & presentationsmaterial

Här kan du ta del av protokoll och presentationsmaterial från våra samrådsmöten.

Samrådsmöte 2010-09-23

Samrådsunderlaget (pdf)
Presentation samrådsmöte
Frågor, synpunkter och svar

Informationsmöte 2010-06-22

Underlaget för presentationen är uppdelat i flera delar för att du lättare ska hitta det som du är intresserad av.

Presentation JPVind
Parkutformning och miljö
Infrastruktur
Landskap
Frågor och svar

Samrådsmöte 2009-11-12

Presentation JPVind 
Samrådsunderlaget (pdf).
Protokoll

 

 

Jämtkraft Elnät tar emot synpunkter om kraftledningsstråk via sitt formulär på jamtkraft.se/moskogen där kan du också läsa mer om projektet Moskogen.