Borgvattnet

Vindkraftprojektet Borgvattnet omfattar i dagsläget 22 potentiella vindkraftverk öster om Borgsjön i främst Jämtlands län.

Vindkraftprojektet Borgvattnet omfattar i dagsläget 22 potentiella vindkraftverk öster om Borgsjön i främst Jämtlands län. Vindkraftprojektet Borgvattnet har initierats av Vindkraft-Gruppen. Projektet övertogs under hösten 2009 av JP Vind, som nu driver dess utveckling vidare i samarbete med Vindkraft-Gruppen.

Ett första samrådsmöten genomfördes med representanter från Ragunda kommun samt Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i juni 2009. I juli samma år genomfördes ett informationsmöte med närboende och sakägare. Vindmätningar påbörjades sommaren 2011. Ett allmänt informationsmöte i Borgvattnet hölls hösten 2011. Nästa steg i projektets utveckling är att fortsätta med vindmätningar; om resultatet är positivt, går vi vidare med att komplettera befintliga inventeringar och upprätta erforderliga ansökningshandlingar.

Kontaktperson

Gabriel Duveskog
JP Vind AB
070-386 82 01
+46 63 57 41 61
Gabriel.Duveskog@jpvind.se