Borgvattnet

Vindkraftprojektet Borgvattnet omfattade 22 potentiella vindkraftverk öster om Borgsjön i främst Jämtlands län.

Vindkraftprojektet Borgvattnet omfattade 22 potentiella vindkraftverk öster om Borgsjön i främst Jämtlands län. Vindkraftprojektet Borgvattnet har initierats av Vindkraft-Gruppen. Projektet övertogs under hösten 2009 av JP Vind.

Ett första samrådsmöten genomfördes med representanter från Ragunda kommun samt Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i juni 2009. I juli samma år genomfördes ett informationsmöte med närboende och sakägare. Vindmätningar påbörjades sommaren 2011. Ett allmänt informationsmöte i Borgvattnet hölls hösten 2011.