Aktuella vindkraftprojekt

Vi vill öka andelen förnybar energi genom att utveckla vindkraften i mellansverige. Vi tror på vind som framtidens energiresurs.

I dagsläget har vi ett projekt som vi planerar för att förverkliga, Moskogen som skulle omfatta upp till ca 40 vindkraftsverk. Vi har sedan en tid beslutat att ej fullfölja våra projekt i Borgvattnet och Skyttmon.